GAZY TECHNICZNE

Oferowane przez nas gazy techniczne mają szerokie zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Gazy czyste oraz mieszanki gazowe są wykorzystywane w wielu procesach technologicznych, począwszy od obróbki metali na produkcji i przetwarzaniu żywności, kończąc.

Wśród najważniejszych gazów technicznych możemy wyróżnić:

Acetylen — wykorzystywany w procesach cięcia oraz spawania metali. Ponadto jest stosowany do syntez chemicznych związków takich jak chlorek winylu, aldehyd octowy czy alkohol etylowy.

Argon — szeroko stosowanym gaz osłonowy w procesach spawalniczych. Jego właściwości osiadania na dnie aparatury znalazły swoje zastosowanie m.in. w produkcji żarówek oraz do zabezpieczania przed zużyciem komputerowych dysków twardych.

Azot — wykorzystywany jako gaz obojętny do wytwarzania atmosfery ochronnej w procesach spawania i obróbki metali. Ponadto używany jest jako surowiec do syntezy amoniaku.

Dwutlenek węgla – szeroko stosowany w chłodnictwie do utrzymywania niskich temperatur. Powszechne jest jego wykorzystanie w przemyśle spożywczym (do produkcji napojów gazowanych i pakowania żywności) oraz w gaśnicach przeciwpożarowych. Jest też stosowany jako gaz obojętny do wytwarzania atmosfery ochronnej w procesach spawania i obróbki metali.

Hel — stosowany w technice laserowej oraz do wytwarzania atmosfery obojętnej w procesach obróbki metali. W stanie ciekłym jest używany jako środek chłodzący. Hel jest również stosowany do napełniania balonów.

Tlen — wykorzystywany do spawania i cięcia metali, a także do celów leczniczych i ratowniczych. Ponadto tlen jest stosowany w wielu procesach chemicznych.

Powyższe zestawienie jasno pokazuje ogrom zastosowań gazów technicznych. Tak naprawdę ich różne „kompozycje” są wykorzystywane w zasadzie we wszystkich gałęziach przemysłu. To tylko potwierdza, jak ważną rolę odgrywają we współczesnym świecie.

Jesteśmy przedstawicielem firmy LINDE GAZ. W stałej ofercie posiadamy:

Tlen techniczny (w butlach i wiązkach);

Acetylen techniczny (w butlach i wiązkach);

Dwutlenek węgla;

Corgon 18 (mieszanina CO2 i argonu);

Argon 4,5;

Argon 5,0;

Azot 4,0;

Biogon C 30 i Biogon C beer.